Tác giả: tangdiem

Tăng điểm SEO Wesbite - DA quan trọng như thế nào

DA Là Gì? DA Quan Trong Như Thế Nào Trong SEO?

Ngoài những chỉ số cần quan tâm như DR, TR, PA,… thì chỉ số DA cũng được các SEOer quan tâm. Vậy DA là gì và DA quan trọng như thế nào trong SEO? Cùng…
Tăng điểm SEO Wesbite - DR là gì?

DR Là Gì? Tầm Quan Trọng Của DR Trong SEO Là Gì?

Trong quá trình SEO website, có nhiều chỉ số bạn cần quan tâm như DR. Vậy Dr là gì? DR được tính như thế nào?  Tầm quan trọng của DR trong SEO là gì?. Bài…